На 24.01.2017 г. Съдийската колегия на ВСС връчи отличие на Председателя на АС-Разград - Ива Ковалакова-Стоева