На 24.01.2017 г. Съдийската колегия на ВСС връчи отличия на магистрати