Съдия Таня Дамянова – Зам.-председател на Административен съд - Разград, изнесе първа лекция от Образователната програма за учебната 2017/2018 г.