На 14.03.2018 г. се проведе пресконференция и годишно събрание за отчитане дейността на Административен съд – Разград през 2017 г.