Стартира образователна програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ 20.02.2019 г.