На 29.03.2019 г. се проведе пресконференция и годишно събрание за отчитане дейността на Административен съд – Разград през 2018 г.