Среща с ученици от ПГИ "Робер Шуман" 12.12.2016 г.