ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Седемнадесети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

208

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:00

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д. А. В. от гр. Р. се явява лично и с адв. К. К., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директорът на ОД на МВР – Разград се явява главен юрисконсулт С. М., редовно упълномощена.

СВИДЕТЕЛЯТ А. Д. З. от гр. Р. се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилите от ответника писмени доказателства – разпечатка от системата за локализация и визуализация на мобилни единици в МВР (GPS) и разпечатка от техническо средство Drager Alcotest  7510 № ARBA-0169.

АДВ. К.: Считам, че доказателствата са относими към делото и моля да бъдат приети.

ЮРИСК. М.: Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства – разпечатка от системата за локализация и визуализация на мобилни единици в МВР (GPS)  за времето от 00:00 ч до 01:39 ч, за времето от 04:30 ч до 05:45 ч и за времето от 06:15 ч до 06:40 ч на 08.05.2020 г. на служебен автомобил СВ 6301 КК и разпечатка от техническо средство Drager Alcotest  7510 № ARBA-0169 за наряда от 20:00 ч на 07.05.2020 г. до 08:00 ч на 08.05.2020 г.

СНЕМА самоличността на свидетеля:

А. Д. З. – ** г., български гражданин,  женен, неосъждан, без родство.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за отговорността по чл. 290 от НК за даване на неверни показания.

СЪЩИЯТ обеща да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Знам за какво е наказан колегата ми. Аз съм наказан за същото. Смяната беше обикновена. Беше по време на пандемията, когато условията на работа бяха съвсем други от нормалните. Нашите задачи бяха разпоредени от ОДЧ да обикаляме и където има струпване на хора, понеже младежите се събираха по него време, да им обясняваме, че не е редно, че по заповед на министъра на здравеопазването трябва най-много двама човека да са място, на отстояние. Нарядът започна нормално. Изпълнявахме си задълженията. Обикаляме, наблюдаваме. За конкретната вечер се сещам, че около 20:50 ч говорих с Н. С., който ни е нашият началник група, уведомих го, че ще заредим гориво, понеже по него време се даваха КПП-та и горивото свършваше бързо, и каза да заредим когато имаме възможност и когато се наложи да заредим необходимото количество. Разрешават ни 20 литра на зареждане. Уведоми ме, че има постъпило писмо от гр. София във връзка с ПТП-та, които не са приключени по правилния начин. Едното от тези ПТП-та се оказа, че е моето от 29.02.2020 г., късно вечерта, не съм качил снимки от съответното ПТП и хората искат да бъдат качени снимки. Въвел съм го правилно, не съм качил в последната графа пет снимки от ПТП-то, в АИС – ПТП. Въвежда се мястото, участниците, условията, взетото отношение и накрая снимки. Не бях качил снимки, защото таблета, който ползваме, той няма светкавица и в тъмното не може да снима. ПТП-то беше късно вечерта. Направих снимки на телефона си и в действителност не бях ги качил и той ми каза, че не съм довършил ПТП-то и ми каза да го оправя тази вечер. Смяната вървеше нормално. Проверихме един автомобил. Съставих му фиш. После вечерта проверихме още един автомобил, съставихме акт. Впоследствие се оказа, че ни наказват, че до 01:40 ч сме били на бензиностанция „Лукойл“, а ние по това време, в 01:20 ч, бяхме в движение и дебнехме тази кола, защото беше единствената, която засякохме през нощта. То нямаше движение, целият град беше опасан в КПП-та. Нямаше никакво движение и ние решихме да проверим един автомобил с русенска регистрация на центъра на гр. Разград. Той се свря някъде около „Сохо“, ние застанахме до „Булсатком“ и го изчакахме около 4-5 мин. Автомобилът мина пред нас, последвахме го, веднага го спряхме, изпробвахме го за алкохол, видно от справката на техническото средство. Това пак е в часовете, в които те казват, че ние сме на „Лукойл“. Съставихме му акт, пак в часовете, в които уж сме на „Лукойл“. Аз се обърках и не можах да разбера кои часове са верни.

Сутринта пуснахме почивка от 04:00 ч до 04:30 ч. Прибрахме се в сградата на КАТ. След това започнах да оправям това произшествие. Оказа се, че не мога да прехвърля снимките от телефона на таблета, понеже в таблета може да влизат само КИС. Има си някаква парола и не мога да прехвърля нито с Bluetooth, по никакъв начин не мога да кача снимките. Накрая взехме решение В. да държи телефона, на голям екран  отварям снимките, които са от телефона ми, аз ги снимам с таблета и така успяхме да ги качим. Не мога да кажа колко време правихме това. То влизаш, изхвърля те системата, даваш „потвърди“, дава ти някаква грешка. Почваш да си търсиш грешката в самата система. Докато си намеря грешката и накрая успяхме да го приключим и пуснахме и втората почивка. Аз много добре си спомням, че дадох почивка от 05:30 ч до 06:00 часа. Обаче на мен ми е записана почивка от 05:45 ч до 06:15 ч. След като тръгна проверката двамата с колегата ходихме при дежурния да видим какви почивки ни е записал и аз с очите си видях, че тези почивки са поправяни. Аз не съм поправял в тази книга. Тя е на дежурния по ОДЧ. Почивката е поправяна. Върху едните числа има написани други. Защо е направено това аз не мога да кажа. Аз в моята ведомост съм записал почивката, която съм подал.

После излязохме, направихме обход. Минахме на отвод през  дирекцията. Това е, което се сещам.

АДВ. К.: За това време, за което се твърди, че сте на бензиностанция „Лукойл“, може ли да ни кажете какво се случи всъщност там?

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Ние отидохме може би 1-2 минути преди 00:00 часа, както е посочено, но се оказа, че по него време те приключват деня. Всяка бензиностанция била така. Приключват от 00:00 ч за следващия ден. Пускат едни дълги отчети за през целия ден. Изчакахме доста време докато приключи цялата работа. После имаше смяна на цените. Заредихме гориво. Ние просто няма какво да правим на тази бензиностанция. Тя беше в ремонт. Имаше една будка изнесена. Там нито има къде да седнем, че да седим два часа. Заредихме и тръгнахме. Забелязахме този автомобил, последвахме го, проверихме го и това е. Свършихме необходимата работа.

Градът беше опасан целият в КПП-та. Като цяло нямаше движение в града. Беше нощно време. Единствена кола, която срещнахме след 00:00 часа беше тази, с русенската регистрация, затова я последвахме. В случая ние пак извършихме нарушение, но затова не ни наказаха. Наказаха ни, че по график трябва да сме на едно място, а пишем акт на друго място, н това не е проблем, понеже сме свършили някаква работа. Там не е проблем, че сме извън графика. Просто гледахме да свършим някаква работа. Защото сутрин като отидем и дежурният ни пита какво да даде в гр. София и ние трябва да дадем какво сме направили. То като няма кого да проверим ние, то и таксита нямаше по време на пандемията, защото нищо не работеше и те няма кого да вземат.

Когато извършваме проверка на даден автомобил, по него време трябваше да уведомим ОДЧ. Сега вече не е така. Необходимостта от това я имаше преди години, когато нямаше таблети и нямаше камери и дежурният беше единственият, на когото казваме кой автомобил сме спрели. Сега такава необходимост няма, въпреки това пак го уведомяваме. Аз си спомням, че го уведомих. Нощно време не може да го уведомим по станция, понеже той е 24 часа на работа и той нощно време законно почива и му звъним на личния телефон. Казва добре и в съня си затваря. Даже не ни обръща внимание. Отделно те нямат книга, в която отбелязват, че сме ги уведомили за еди коя си кола. Това се отбелязва в нашата система. Ние сме извършили проверката през таблета. Всеки един, който има желание може да го види това. И актът е издаден през таблета, и проверката, и всичко е заснето на камерите на автомобила. Проверката протече както трябва. В един момент се оказа, че ние решихме да свършим някаква работа пък излязохме виновни.

Тази информация, която въвеждаме в таблета, се отразява в самата система веднага, в момента на издаване. Ние издаваме фиш и той вече е в системата и може да се види във всеки един момент. Дори и в Easypay като проверите дали имате глоби. Сутринта също сме докладвали на дежурния, понеже той изпраща тази информация, и му казваме какво сме направили през нощта. Той я праща в гр. София. Първата задача на дежурния е да ни звънне и да ни пита какво имаме за през нощта. Защото за никого не е тайна, че нощно време дежурният не си стои на мястото. Той е на работа 24 часа. Той почива. Още с излизането Г. Г. беше дежурен. Към документите от проверката имаше една докладна, която аз не видях тук, от П. Д. Аз попитах защо е писана от него, а не от Г. Г., при условие, че той беше дежурен. Казаха, че той ги изготвял. Тази докладна я няма. Тя вървеше с едни часове назад-напред. Не можах да разбера за кои часове става дума.

Тази проверка, когато започна,  ние мислехме, че ни проверяват за 3 срещу 4 май, а се оказа, че ни проверяват за 7 срещу 8 май и ни наказаха  за тези дати. Аз не разбрах за коя дата трябва да давам обяснения при условие, че са минали шест месеца докато върви проверката, пък вече ще стане и година. Ровя и се връщам назад, спомням си някакви неща, но към момента ме питат за едни дати, после се оказва, че вървят други дати, други часове и затова не съм давал допълнителни обяснения да не сбъркам.

Разпореждането, което получих от ръководството, да се отрази  съответното ПТП, ми беше казано по телефона.

По време на самата смяна няколко пъти, без да се отразява никъде, ние сменяхме КПП-то, което се поддържа от наши служители, на „Пътна полиция“, понеже те също имат право да си използват почивката. Когато имат нужда ние ходим ги сменяме и уведомяваме дежурния по районно, защото той отговаря за КПП-та по време на пандемията. На 07.05.2020 г. вечерта ходихме да ги сменяме. На 08.05.2020 г. не помня да сме ходили да ги сменяме.

АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетеля.

ЮРИСК. М.: Основният документ, който се попълва по време на смяната е ежедневната ведомост, часовият график, който е попълнен лично от Вас, и там не сте направили никакви отбелязвания. Ако е възможно да се предяви на свидетеля тази ежедневна ведомост, тъй като  там няма отбелязано нищо.

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Попълнил съм ведомостта, но съм написал това, че сме обикаляли, работили сме по КАТ и съм написал почивките. Това за ПТП-то не съм го отразил.

ЮРИСК. М.: Нарушението, за което е наказан служителят е, че се отклонява от разпоредения маршрут.

СВИДЕТЕЛЯТ З.: Ние маршрута го обхождаме така или иначе. Аз обясних, че във връзка със създалата се ситуация – пандемия дежурният при излизане ни казва да извършваме обход в града там, където могат да се събират хора. Единствените места, на които могат да се събират хора по време на пандемия, нищо друго не работи в града, е  бензиностанция „Лукойл“ и бензиностанция „Шел“. Само те работят нощно време. Нищо друго. Обиколихме квартал „Вароша“, но какво да правим там като няма никой. Има на ул. „Любен Каравелов“  КПП, има на дянковския път КПП, на ул. „Княз Борис“ има КПП, то там няма от къде да дойде кола. Два часа ние трябва да седим в квартал „Вароша“. Още повече, че лампата на автомобила светна. Аз обясних, че отидохме на бензиностанция „Лукойл“. Трябваше много да чакаме, защото им вървяха отчетите, заредихме. Не мога да си спомня, но явно сме говорили със служителя на бензиностанцията, защото е минало някакво време  и от там тръгнахме. Това беше. Единственото място, на което минават автомобили е бул. „Априлско въстание“, между бензиностанции „Шел“ и „Лукойл“.

Ние имаме две записани почивки, които отнемат един час. Между двете почивки оправяхме това произшествие. През цялото време между почивките.

ЮРИСК. М.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ. К.: Уважаема г-жо Председател, във връзка с изказването на свидетеля аз ще желая да бъде разпитан, в качеството на свидетел, прекият ръководител, който е разпоредил да се извърши определена дейност по време на работа – Н. С. Да се разпита дали този ден са разговаряли по този въпроси, докладвано ли му е да е извършено това и кога.

ЮРИСК. М.: Не възразявам да бъде разпитан в качеството на свидетел прекият ръководител Н. С., а също и дежурният от РУ – Разград, който твърдят, че ги е изпратил на КПП-та, тъй като не е имало такава организация служители на смени да бъдат сменници на  създадените март-април 2020 г. КПП на входовете и изходите на гр. Разград.

На различните етапи от това производство служителите твърдят различни неща и за изясняване на това да се разпита дежурният.

СЪДЪТ НАМИРА доказателствените искания на страните за неоснователни. Фактическата обстановка по делото е изяснена. Обстоятелствата за действията на служителя преди 00:00 часа на 08.05.2020 г. са неотносими към предмета на делото, поради което не се налага разпит на дежурния по РУ – Разград. От друга страна, при липса на спор относно действията на служителите по отстраняване на недостатъци по предходна преписка, не налагат проверка на това твърдение, поради което не се налага и разпит на прекия ръководител Н. С. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ исканията на страните за допускане на други свидетели по делото.

АДВ. К.: Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСК. М.: Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. К.: Уважаема г-жо Председател, моля Ви да отмените атакуваната заповед за налагане на наказание на Д. В. на всички основания, които сме посочили в жалбата.

Моля Ви да ни бъде даден подходящ срок за писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени разноските по производството, за което представям списък.

ЮРИСК. М.: Уважаема г-жо Председател, моля с Вашия съдебен акт да потвърдите издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание. Служителят в случая е наказан за две извършени нарушения – за напускане на разпоредения маршрут и за това, че не е докладвал своевременно в дежурната част на дежурен служител  за конкретна проверка, извършена по време на смяната на МПС.

Считам, че излагането на различни причини за неизпълнение на дейност по време на наряда по маршрута не опровергава установената от дисциплинарно разследващия орган фактическа обстановка. За служителите, работещи на смени в сектор „Пътна полиция“ има разписани маршрути по часове, които следва да се изпълняват. Ежедневната форма на отчет не доказва никакви форсмажорни обстоятелства, тъй като там не е отбелязано нищо. Считам, че от събраните писмени доказателства, както и веществени такива, се доказа безспорно извършените две нарушения. Заповедта е издадена от компетентен орган. Спазена е процедурата. На служителя е дадена възможност да участва. Същият не е пожелал да участва в административната фаза на дисциплинарното производство. С налагане на минимално дисциплинарно наказание, за минимален срок, считам, че е изпълнена целта на закона.

В този смисъл моля да се произнесете със съдебен акт и заповедта за налагане на дисциплинарно наказание да бъде потвърдена.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:25 часа.

 

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/