ПРОТОКОЛ

 

2021

 

Разград

 
 


Административен

 

Административен съд - Разград

 
Година                                                                       Град                                           

Две хиляди двадесет и първа

 

Седемнадесети февруари

 
                                                                                                             състав

На                                                         Година

Светла Робева

 
В публично заседание в следния състав:

 

 
           Председател

           Членове

Пламена Михайлова

 
          

-

 
Секретар

Председателя

 
Прокурор

2020

 

214

 

Адм.

 
Сложи за разглеждане докладваното от

10:30

 
дело номер                              по описа за                година.

На именното повикване в                          часа се явиха:

 

СТРАНИТЕ РЕДОВНО ПРИЗОВАНИ.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А. Д. З. от гр. Р. се явява лично и с адв. К. К., редовно упълномощен.

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ЖАЛБАТА Директорът на ОД на МВР – Разград се явява главен юрисконсулт С. М., редовно упълномощена.

СВИДЕТЕЛЯТ Д. А. В. от гр. Р. се явява лично.

 

По хода на делото:

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСК. М.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилите от ответника писмени доказателства – разпечатка от системата за локализация и визуализация на мобилни единици в МВР (GPS) и разпечатка от техническо средство Drager Alcotest  7510 № ARBA-0169.

АДВ. К.: Считам, че доказателствата са относими към делото и моля да бъдат приети.

ЮРИСК. М.: Да се приемат доказателствата.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства – разпечатка от системата за локализация и визуализация на мобилни единици в МВР (GPS)  за времето от 00:00 ч до 01:39 ч, за времето от 04:30 ч до 05:45 ч и за времето от 06:15 ч до 06:40 ч на 08.05.2020 г. на служебен автомобил СВ 6301 КК и разпечатка от техническо средство Drager Alcotest  7510 № ARBA-0169 за наряда от 20:00 ч на 07.05.2020 г. до 08:00 ч на 08.05.2020 г.

СНЕМА самоличността на свидетеля:

Д. А. В.** г., български гражданин,  разведен, неосъждан, без родство.

СЪДЪТ ПРЕДУПРЕДИ свидетеля за отговорността по чл. 290 от НК за даване на неверни показания.

СЪЩИЯТ обеща да говори истината.

СВИДЕТЕЛЯТ В.: На 7 срещу 8 май 2020 г. бяхме назначени наряд с колегата З. Нормална смяна, без произшествия, без нещо запомнящо се, по време на пандемия. Беше ни разпоредено да извършваме съдействие на останалите екипи по събирането на повече от две лица на едно място. Обикаляхме паркинги, където се събират деца, младежи с автомобили. Такива не бяха констатирани. Явно бяха добре запознати със заповедта на здравния министър. Преди 00:00 часа  сменихме колегите на КПП на дянковския път, защото те бяха наши колеги от сектора. Уговорката беше ние да си ги сменяме, а другите КПП-та да ги сменят колеги от районното.  На КПП-то бяхме за малко. Колегите нямаха и нужда да ги сменяхме. Бяха си взели храна и нямаше никой нужда да слиза до центъра, да пазарува. Не беше много времето, защото  началниците искаха да имаме проверени автомобили, ако има такива, и затова не се задържаме много по тези места.

Преди 00:00 часа отидохме на бензиностанция „Лукойл“ да заредим автомобила, защото му светна лампата. Изчакахме, защото правеха отчет на бензиностанцията. Изчакахме около15-20 мин. Заредихме. Тогава  бензиностанцията беше в ремонт. Бяха изнесли само един  фургон. Не сме влизали вътре. Нямаше и кафе къде да пием, нямаше столове къде да седнем. Ако сме разговаряли със служителя на бензиностанцията то е било  до нашия автомобил, докато си направят отчета. Заредихме. Надявахме се да мине някой друг автомобил да го проверим, но нямаше. Не влезе и на бензиностанцията автомобил да зарежда да му извършим някаква проверка. Да видят, че сме свършили нещо.

Тръгнахме към центъра. Видяхме автомобил с русенска регистрация, което беше учудващо, че има автомобил в града по това време на денонощието. Проверихме го. Проверих го за алкохол. Разговаряхме с водача какво го води насам. За констатираното от мен нарушение му съставих акт. Неговият акт беше изтекъл. Разговаряхме защо не си е подновил акта. Отговори, че не е забелязал, че му е изтекъл срокът. Всичко беше разпечатано на принтера. Проверката беше извършена с таблет. Колегата уведоми дежурния ОДЧ за спрения автомобил, защото аз вземах отношение и нямаше как и аз да докладвам за един и същ автомобил.

Това, което ни вменяват, че от 00:00 ч до 01:40 ч сме били на бензиностанция „Лукойл“ аз категорично твърдя, че това не е вярно. При извършената проверка на автомобил и пробите за алкохол не съм съгласен с това нещо. Имаме проблем с GPS-а. Понякога дежурните ни се обаждат и питат какво правим пред болницата, а ние сме пред дирекцията. Наскоро колегите бяха и в Молдова, в Украйна, къде ли не.

За файловете, които са, от 04:00 ч до 04:30 ч сме си ползвали почивката. Между почивките колегата каза, че има да довършва ПТП от  февруари месец. Имаше проблеми с техниката. Аз държах телефона, той снимаше с таблета, за да качим тези прословути снимки. Не съм давал обяснения понеже проверката беше за дата 03.05.2020 г., а след това излезе, че проверката е за 08.05.2020 г. Запознах се с тези документи, но не ми представиха копие. Имаше докладна от колегата П. Д., която аз в делото не я виждам. Когато почна проверката отидохме да проверим и  там всичко беше коригирано за часовете на почивките. Бяха коригирани. Това го няма приложено към проверката.

 Почивката ни беше от 04:00 ч до 04:30 ч и от 05:30 ч до 06:00 часа. Това с качването на снимките го правихме между двете почивки. През цялото време между двете почивките бяхме заети с това, защото имахме проблеми с техническите средства за качването на снимките. Липсваше интернет, сървърът забиваше и какви ли не още неща.

През останалото време на смяната обходихме маршрута няколко пъти. При съставянето на акта трябваше да сме на водната централа, но забелязахме автомобил, искахме да го проверим, да свършим работата както трябва. Целият град се обхожда за 5 минути. Не сме голям град. За 5-6 минути с една бавна скорост, за да може колегата да наблюдава, аз да наблюдавам, за 5-6 минути може да се извърши един хубав обход за съмнителни автомобили и лица.

АДВ. К.: Докато бяхте на бензиностанция „Лукойл“, освен да зареждате, нещо друго правихте ли там?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Бяхме извън автомобила. Времето беше хубаво. Надявахме се да дойде някой друг автомобил да зареди, да премине някой автомобил. Това е. Ако сме провели някакъв разговор с лицето, което зарежда автомобилите, това е било да го попитаме как е трафикът. Идват ли хора, зареждат ли, пътува ли се. Защото някой път и от тях имаме информация за пияни водачи. Съобщават ни от време на време за съмнителни водачи.

По това време нямаше трафик в града. Беше нещо нереално за тези времена. Ние сме свикнали на движение, но беше тихо, много тихо. Притеснително тихо беше, което беше и потискащо.

Нямаше обществен транспорт. Имаше 2-3 таксита, ние сме ги проверявали тези таксита по три-четири пъти. В 04:00 часа в целия град е пустош.  Работят само светофарите, бездомните кучета и ние. От 04:00 ч до 06:00 ч е пълна пустош. Единственото движение е, че в 04:00 часа тръгва автобусът за гр. София.

АДВ. К.: Вие как разбрахте, че колегата Ви трябва да свърши някаква работа в сектор „Пътна полиция“?

СВИДЕТЕЛЯТ В.: Не мога да си спомня точно, но разбрах, че колегата трябва да качи тези снимки. От него разбрах, че трябва да се довърши това произшествие, защото само той е останал, за да се приключи напълно това произшествие. Наблегнаха специално за снимките, че за всяко произшествие трябва да има качена снимка. Ние качихме 3-4, но беше трудно. Аз не съм такъв компютърен специалист. Колегата влезе в системата и борави с нея. Той е по-запознат с тази техника. Понякога аз се допитвам до него относно тези компютърни работи. Аз държах телефона, а той снимаше на таблета. Колегата влезе в системата и ги качи.

Ползването на почивките става като ги отбелязваме в дневника, във ведомостта за дейността на смяната. Уведомяваме дежурния, че сме си ползвали почивките. Той ги нанася. Имаше една заповед на директора да се ползва почивката след четвъртия или шестия час. Беше ни разпоредено след кой час да ползваме почивките за физиологични нужди. Конкретните почивки когато имаме нужда тогава ги ползваме. До 04:00 часа се справяме, но след това умората става непоносима. Аз преди време имах такъв случай с патрулен автомобил, точно в 04:00 часа, в едно дърво. Умората е непоносима от 04:00 ч до 06:00 ч. Това не означава, че лягаме да  спим. Но като имаме сигнал, като ни пратят някъде гледаме да си свършим работата както трябва.

Ние определяме времето когато ползваме почивки. Докладваме на дежурния и той ги отбелязва в техните книги. Почивките определяме сами.

Ако има произшествие и дежурният прецени, че не може да ползваме почивка в този момент, не я ползваме тогава. Трябва да си свършим работата.

В конкретния случай, изобщо нямаме задължение на определено място да се ползват тези почивки. Където сметнем ние. Не е конкретизирано мястото. Никъде не е посечено къде трябва да си ползваме  почивката. Можем в сградата на КАТ, в колата.

Снимките ги качвахме между двете почивки. Бяхме в управлението за да качим снимките.

АДВ. К.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

ЮРИСК. М.: Нямам въпроси към свидетеля.

АДВ. К.: Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСК. М.: Нямаме други искания по доказателствата.

СЪДЪТ счете делото за изяснено от фактическа страна и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД ПО СЪЩЕСТВО.

АДВ. К.: Уважаема г-жо Председател, моля Ви да отмените атакуваната заповед за налагане на наказание на А. З. на всички основания, които сме посочили в жалбата.

Моля Ви да ни бъде даден подходящ срок за писмени бележки, както и да ни бъдат присъдени разноските по производството, за което представям молба.

ЮРИСК. М.: Уважаема г-жо Председател, моля с Вашия съдебен акт да потвърдите издадената заповед за налагане на дисциплинарно наказание. От събраните писмени доказателства и веществени такива се доказа безспорно извършването на двете нарушения. Моля да не бъдат кредитирани свидетелските показания на разпитания днес свидетел. От една страна той е заинтересован, тъй като е наказан за същото по вид, време и място нарушение. Отделно той не каза нищо  конкретно за тази смяна, а говори общо как протича една смята.

Считам, че от всички събрани доказателства установена фактическа обстановка не е опровергана. Събрани са достатъчно доказателства, приложени справки от ОДЧ, ежедневната форма на отчет, не доказват никаква извънредност точно на тази смяна и отклонения от разпоредения маршрут, както и не са изпълнени задълженията за своевременно  докладване в ОДЧ за извършена на конкретната дата проверка на водач на МПС.

В този смисъл моля заповедта да бъде потвърдена.

Правя възражение за прекомерност на претендираните разноски.

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ на жалбоподателя 7-дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Заседанието приключи в 10:50 часа.

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

 

                                                                           СЕКРЕТАР:/п/