На 07.04.2017 година съдиите от Административен съд-Разград проведоха своето отчетно събрание.