Среща с деца от 3 "б" клас на ОУ "В.Левски" - Разград