съдия   ИВА СТАНЧЕВА КОВАЛАКОВА-СТОЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” гр. София – 1988 г.
Професионален път
1988 - 1989 г. - Съдебен кандидат - Окръжен съд - Разград
1990 - 1993 г. - Адвокат - Адвокатски колегия - Разград
1993 - 2007 г. - Съдия - Окръжен съд - Разград
03.01.2007 г.  - 08.03.2012 г. Председател на Административен съд - Разград
08.03.2012 г.  - Избрана за втори мандат като Председател на Административен съд - Разград с Решение №3 по Протокол № 10/08.03.2012 на ВСС. Изпълнявала длъжността до 01.10.2017 г.
От 02.10.2017 г.  - Съдия в Административен съд - Разград