Зам. председател   ТАНЯ ДАМЯНОВА
Образование : СУ „Св. Климент Охридски” гр. София – 1996 г.
Професионален път
1996 - 1997 г. - Съдебен кандидат - Окръжен съд - Разград
1996 - 1999 г. - Младши съдия - Окръжен съд - Разград
1999 - 2007 г. - Съдия - Районен съд - Разград
От 15.02.2007 г. - Съдия - Административен съд - Разград
От 16.07.2007 г. Зам. председател в Административен съд гр. Разград