съдия   МАРИН МАРИНОВ
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” гр. София – 1990 г.
                        Завършена ВСШ на МВР гр. София – 1984 г.
Професионален път:
1986 - 1992 г. - Следователска длъжност - Окръжно следствено управление - Разград
1992 - 1993 г. - Районен прокурор - Районна прокуратура - Разград
1993 - 2007 г. - Адвокат - Адвокатска колегия - Разград
От 15.02.2007 г. Съдия в Административен съд гр. Разград