Председател  СВЕТЛА РОБЕВА
Образование: СУ „Св. Климент Охридски” гр. София – 1992 г.
Професионален път
1990 г. – 1991 г. - Стажант съдия - Окръжен съд – Разград
1992 г. – 1993 г. - Младши прокурор – Районна прокуратура – Разград
1993 г. - 1995 г. - Прокурор – Районна прокуратура – Разград
1995 г. – 2001 г. – Съдия – Районен съд – Разград
2001 г. – 2003 г. - И.Д.Председател – Районен съд – Исперих
2003 г. – 2017 г. - Съдия – Окръжен съд – Разград
От 2.10.2017 г. – Административен ръководител-председател на Административен съд - Разград