07/11/2007 - Образувани административни дела по чл. 104 от ЗМИ

В АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - РАЗГРАД СА ОБРАЗУВАНИ СЛЕДНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЛА ПО чл.104 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ

1. Административно дело № 192/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: ПП “Демократи за силна България” – представител за
Община – Завет - Керим Караали
против
Решение № 163/29.10.2007 год. на ОИК – гр.Завет за избиране на кмет на
общината.

Съдът се произнесе с Определение № 95/15.11.2007 год. – Прекратява производството по Адм. дело № 192 по описа за 2007 год.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Административно дело № 193/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: ПП “Демократи за силна България” – представител за
Община – Завет – Керим Караали
против
Решение № 162/29.10.2007 год. на ОИК – гр.Завет за избиране на общински съветници.

Нередностите по делото са отстранени и делото е насрочено за 16.11.2007г. от 11:00 часа.
Делото отложено за следващо заседание за 20.11.2007 г. – 9.30 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо заседание за 29.11.2007 г. – 14:00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
На 29.11.2007 год. делото е обявено за решаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Административно дело № 197/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Селим Мехмед Иса – с.Ясеновец
против
Решение № 383/29.10.2007 год. на ОИК – гр.Разград за недопускане до участие
във втори тур за кмет.

Производстството по делото е прекратено и жалбата е оставена без разглеждане като недопустима.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Административно дело № 198/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Илхан Кадир Назиф – с.Кривица
против
Решение № 58/29.10.2007 год. на ОИК – с.Самуил за избор на кмет на с.Кривица.

Делото насрочено за 14.11.2007 год. – 10.00 часа
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 21.11.2007 год. – 10.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Адм. дело №198/2007 е прекратено в съдебно заседание на 21.11.2007 г., поради оттегляне на жалбата.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Административно дело № 199/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Коалиция “Всички за Исперих” - гр.Исперих -
представител Пламен Сашев Пашев
против
Решение от 30.10.2007 год. на ОИК – гр.Исперих за избор на Общински
съветници.

Нередностите по делото са отстранени и делото е насрочено за 16.11.2007г. от 9:30 часа.
Делото отложено за следващо съдебно заседание на 28.11.2007 год. – 13.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
На 28.11.2007 год. делото е обявено за решаване.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Административно дело № 201/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ:
1. ПП “ГЕРБ” – представлявано от Тодор Атанасов Димитров гр.Разград.
2.Огнян Досев Обрешков – гр.Разград – кандидат за съветник за Община –
Разград на ПП “ГЕРБ”.
против
Решение № 363/29.10.2007 год. на ОИК – Разград за определяне и обявяване на
изборните резултати за съветници за Община – Разград.

Нередностите по делото са отстранени и делото е насрочено за 19.11.2007г. от 10:00 часа.
Делото отложено за следващо съдебно заседание на 27.11.2007 год. – 13.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо съдебно заседание на 03.12.2007 год. – 13.30 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо съдебно заседание на 05.12.2007 год. – 13.30 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
На 05.12.2007 год. делото е обявено за решаване.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Административно дело № 202/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Нели Вълева Пейкова – гр.Исперих - кандидат-кмет и общински съветник от ПП “Българско движение Национален идеал за единство” – гр.Исперих.

Съдът се произнесе с Определение № 93/12.11.2007 год. – Прекратява производството по Адм. дело № 202 по описа за 2007 год. и присъединява производството по жалбата на Нели Вълева Пейкова от гр.Исперих към Адм. дело № 199 по описа за 2007 год. на Административен съд – Разград за общо разглеждане.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Административно дело № 203/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Нуржихан Бахриева Юзеирова – с.Беловец
против
Решение № 4595/29.10.2007 г. на ОИК – гр.Кубрат за избор на Кмет на с.Беловец

Делото насрочено за 15.11.2007г. от 15.00 часа
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 19.11.2007 год. – 13.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 23.11.2007 год. – 9.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 29.11.2007 год. – 11.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
На 29.11.2007 год. делото е обявено за решаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Административно дело № 204/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ:
1. Кръстьо Николов Йорданов – кандидат за кмет на с.Тертер, общ.Кубрат.
против
Решение на ОИК – Кубрат за избор на кмет на с.Теретер, община Кубрат.

Делото насрочено за 14.11.2007 год. – 14.00 часа
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 21.11.2007 год. – 14.00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
Делото отложено за следващо съдебно заседание за 30.11.2007 год. – 10:00 часа с оглед събиране на допълнителни доказателства.
На 30.11.2007 год. делото е обявено за решаване.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Частно Административно дело № 205/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Нуржихан Бахриева Юзеирова – с.Беловец по молба за спиране на Решение № 4595/29.10.2007 г. на ОИК – гр.Кубрат за избор на Кмет на с.Беловец

Съдът се произнесе с Определение № 91/08.11.2007 год. – Оставя без уважение молбата за спиране на Решение № 4595/29.10.2007 г. като неоснователна.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. Частно Административно дело № 206/2007 год.
ЖАЛБОПОДАТЕЛ: Кръстю Николов Йорданов – с.Тертер по молба за спиране на Решение № 4669/04.11.2007 год. на ОИК – гр.Кубрат за избор на Кмет на с.Тертер.

Съдът се произнесе с Определение № 92/07.11.2007 год. – Спира изпълнението на Решение № 4669/04.11.2007 год. до решаване по същество на спора.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------