01.12.2008 - Съобщение във връзка с Административно дело № 15/2008 - ЗМСМА

СЪОБЩЕНИЕ

С решение № 12 782/ 25.11.2008 Върховен административен съд потвърди решението на Административен съд – Разград по административно дело № 15/ 2008 година в частта, с която е отменена разпоредбата на чл.94 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2007-2011 г. приет от Общински съвет – Разград с решение № 5 по протокол № 2 от 27.11.2007 година.
Пълният текст на решенията на Административен съд-Разград и Върховен административен съд може да намерите в Интернет страницата на съда в „Дела” – Актове на съда- административни дела по ЗМСМА.